Սեփականատերեր
Սեփականատերեր

             Բաժնետեր                                                 Բաժնեմաս


«Օդենսսնուս ԷՅ ԲԻ» ՍՊԸ                                          91%

Գևորգ Սերգեյի Նալբանդյան                                      9%


Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «Նորման Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ չի իրականացնում արժեթղթերի հրապարակային տեղաբաշխում և չունի փոքր մասնակցություն ունեցող մասնակիցներ, ուստի Կազմակերպությունը չի հրապարակում ՀՀ կենտրոնական բանկի Խորհրդի 2009թ.-ի հունիսի 2-ի թիվ 166-Ն որոշմամբ հաստատված 8/03 կանոնակարգի 15-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկատվությունը:


2018թ. ապրիլի 27-ին «Նորման Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը կազմել է 1,200,000,000 ՀՀ դրամ, որը բաժանված է 50,000 հատ սովորական բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուր բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 24,000 ՀՀ դրամ:

2018թ. հոկտեմբերի 31-ին «Նորման Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 504,000,000 ՀՀ դրամով` կազմելով 1,704,000,000 ՀՀ դրամ:

2018թ. դեկտեմբերի 26-ին «Նորման Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 496,800,000 ՀՀ դրամով` կազմելով 2,200,800,000 ՀՀ դրամ:

2019թ. հուլիսի 10-ին «Նորման Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 475,200,000 ՀՀ դրամով` կազմելով 2,676,000,000 ՀՀ դրամ: Այն բաժանված է 111,500 հատ սովորական բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուր բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 24,000 ՀՀ դրամ:

2019թ. հոկտեմբերի 30-ին «Նորման Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 472,800,000 ՀՀ դրամով` կազմելով 3,148,800,000 ՀՀ դրամ: Այն բաժանված է 131,200 հատ սովորական բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուր բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 24,000 ՀՀ դրամ:

2019թ. դեկտեմբերի 11-ին «Նորման Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 472,800,000 ՀՀ դրամով` կազմելով 3,621,600,000 ՀՀ դրամ: Այն բաժանված է 150,900 հատ սովորական բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուր բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 24,000 ՀՀ դրամ:

2020թ. հունվարի 29-ին «Նորման Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը համալրվել է 955,200,000 ՀՀ դրամով` կազմելով 4,576,800,000 ՀՀ դրամ: Այն բաժանված է 190,700 հատ սովորական բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուր բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 24,000 ՀՀ դրամ:

Թարմացվել է՝ 2022-08-17 13:34:00