Սպառողի իրավունքներ
Հարգելի հաճախորդ,

Դուք կարող եք Ձեր բողոք-պահանջները ներկայացնել`
• Զանգահարելով +(374) 11-999-910, +(374) 44-999-920 հեռախոսահամարներով,
• Ուղարկել info@normancredit.am էլեկտրոնային հասցեով,
• Փոստով` ՀՀ, ք.Երևան 0001, Սայաթ-Նովա պողոտա, 12 շենք, 3 տարածք:

Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր իրավունքները կարող են պաշտպանվել ինչպես դատական կարգով, այնպես էլ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով:

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ

Հաշտարար` Փիրուզ Սարգսյան
Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Մ.Խորենացու փողոց 15
«Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ
հեռ.` +(374) 60 70-11-11
Ֆաքս` +(374) 10 58-24-21
Էլ. հասցե` info@fsm.am
Կայք` www.fsm.am

• Ինչ անել, եթե բողոք ունեք
• Ոչ գույքային բնույթի բողոք-պահանջի ներկայացման հայտ
• Գույքային բնույթի բողոք-պահանջի ներկայացման հայտ
• Հաճախորդների բողոքների ընդունման և քննության կարգ
• Հայտարարություն

Հարգելի հաճախորդ, ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին ՀՀ օրենքի համաձայն ֆիզիկական անձը, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի համաձայն, միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվող անհատ ձեռնարկատերը, իրավաբանական անձը հնարավորություն ունի ներկայացնելու ֆինանսական կազմակերպության և իր միջև կնքվող գործարքից բխող պահանջները Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին:

Տեղեկացնում ենք, որ «Նորման Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի հետ չի կնքել գրավոր համաձայնագիր Հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից հրաժարվելու վերաբերյալ: Դա նշանակում է, որ «Նորման Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն կարող է որոշ դեպքերում դատական կարգով վիճարկել Հաշտարարի կողմից «Նորման Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի դեմ կայացված որոշումները:

Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի նաև ստանալու «Նորման Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ վերաբերյալ «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածով նախատեսված տեղեկատվությունը։
Նշված փաստաթղթերը տրամադրվում են գրավոր դիմումը ներկայացնելուց հետո` էլեկտրոնային եղանակով` նշված էլ. փոստի հասցեին անվճար կամ առձեռն՝ գլխամասային գրասենյակից, սահմանված պատճենահանման վճարները վճարելուց հետո հնգօրյա ժամկետում։
Թարմացվել է՝ 2022-04-20 12:42:15